OFERTA SKIEROWANA DO WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

W ramach obowiązków Administratora wykonujemy następujące czynności:

1. Reprezentowanie Wspólnoty w sprawach związanych z zarządzaną Nieruchomością, mieszczących się w zakresie uprawnień i obowiązków powierzonych Zarządcy jak i tych wymaganych przepisami prawa.

2. Rozliczania kosztów z tytułu świadczeń na rzecz lokali tzw. mediów w okresach miesięcznych (płatności z „z dołu”), kwartalnych, półrocznych,

3. Sądowa windykacja w imieniu Wspólnoty i na jej rzecz należności stanowiących należności, pożytki oraz inne przychody lub w przypadku notarialnie powierzonej funkcji Zarządcy reprezentowanie Wspólnoty przed sądem,

4. Konserwacja części wspólnych, tj. wymiana przepalonych żarówek, uszkodzonych wyłączników, bezpieczników itp., zamków drzwi wejściowych oraz łączących korytarze z pomieszczeniami piwnicznymi itp. oraz wykonywanie drobnych napraw ogólnobudowlanych (np. drobnych podmalowań farbami, uzupełniania drobnych ubytków w tynkach).

5. Zapewniamy system e–wspólnota, który umożliwia wgląd w zgłoszenia i wymianę informacji między zarządcą budynku, a mieszkańcami, co już dzisiaj oferujemy w ramach składanej Państwu oferty. System umożliwia szybkie sporządzanie raportów, zestawień, wgląd w statusy zgłoszeń. Dla zgłaszających do nas jako zarządcy budynku system pokieruje zgłoszeniami i będzie informował zarówno nas jak i zleceniodawcę, właściciela o przebiegu zgłoszenia. Wysyłane do nas zgłoszenia będą posiadały indywidualny unikatowy numer referencyjny, co pozwoli nam polepszyć jakoś oferowanych usług. Nasi klienci o statusach zgłoszeń będą informowani elektronicznie